Szybki Kontakt

STROJE KARNAWAŁOWE SZCZECIN
ul. Złotowska 3
Tel/Fax.: (91) 818-03-80
Mobile: +48 515-125-786
www.strojekarnawalowe.eu
e-mail: atelier@stylizacja.eu
NIP: 851-268-28-11
REGON: 320270861

Cennik i Regulamin

1. Wypożyczalnia prowadzi odpłatne wypożyczanie strojów posiadanych na stanie. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość dopasowania/małej przeróbki stroju.

2. Strój zostanie wypożyczony w momencie sporządzenia i podpisania przez strony stosownej umowy oraz po wpłaceniu kaucji w wysokości 50zł.

3. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju dla dzieci w wysokości od 25zł, dla dorosłych od 45 zł

4. Usługa wypożyczenia trwa od chwili wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni.

5. Wypożyczony strój winien być zwrócony w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim został wypożyczony.

6. Strój wypożyczany jest standardowo wypożyczenia na dwie doby. Doba liczona jest od momentu wypożyczenia do godz.18 dnia następnego. Sobota wraz z niedzielą są traktowane jako 1 doba. W przypadku, gdy po dniu wypożyczenia jest dzień(dni) ustawowo wolny(e) od pracy, doba upływa w następnym dniu po dniu(dniach) ustawowo wolnym(ch) od pracy o godz. 18.

7. Za dodatkową opłatą (kwota uzależniona od liczby dni wypożyczenia) można wypożyczyć strój na dłużej niż dwie doby.

8. W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę w wysokości 15 zł (dziecięcy) i 25 zł (dla dorosłych) za każdą rozpoczętą dobę .

9. Osoba wypożyczająca strój ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego stan oraz sposób użytkowania do chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni.

10. W przypadku niedokonana zwrotu stroju bądź jego zniszczenie czy też uszkodzenia, osoba wypożyczająca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakupu nowego stroju lub poniesienia kosztów jego naprawy.